skip to Main Content
VERBİS KAYIT SÜRESİ UZATILDI

VERBİS KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen 2019/387 sayılı karar ile;

  1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 06.2020 tarihine,
  2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 06.2020 tarihine,
  3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 09.2020 tarihine,
  4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bkz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti

 

#verbis #verbiskayıt #verbiskayıtsüresi #verbiskayıtsüresiuzatıldı #verbiskayıtsüresinezamanakadar #kişiselveri #kişiselverilerikoruma #kişiselverilerikorumakurulu #resmigazete #verisorumlularısicili #verisorumlularısicilinekayıt #verisorumlularısicilinekayıtsüresi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir