skip to Main Content

Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasını, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturmayı, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesini, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunmasını, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsar.

Avukatlarımız, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında hatırı sayılır bilgi ve tecrübeye sahiptirler.