skip to Main Content
2020 YILINDA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2020 YILINDA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından verilen ve 27.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı karar ile; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ödenmesi zorunlu olan en az ücretin (asgari ücretin) 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 98,10-TL (doksan sekiz Türk Lirası on kuruş) olarak tespitine karar verilmiştir.

Buna göre, 2020 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık ücreti brüt 2.943,-TL, net 2.324,70-TL olacaktır.

 

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-21.pdf

 

 

 

#asgari #ücret #asgariücret #asgariücretbellioldu #asgariücretbellioldumu #asgariücretnekadar #günlükasgariücret #enazücret #işçi #işveren #2020asgariücret #2020yılıasgariücretbellioldu #2020yılıasgariücretbellioldumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir